Terms

Üldised müügi- ja ostutingimused

Järgnevad punktid aitavad Sul saada ülevaadet ostu- ja tarnetingimustest.

 • Käesolevaid müügitingimusi reguleerib ARX Car OÜ, registrikood 11698989.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
 • Jätame endale õiguse muuta Veebipoe müügitingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitame Veebipoe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Veebipoe www.arxcar.ee/e-pood (edaspidi Veebipood) omanik on:

OÜ ARX Car OÜ

registrikood 11698989

Mauri tee 3-3, Pärnu

Tel. +372 5624 8216

info@arxcar.ee

 

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

 • Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
 • Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde ja on koos käibemaksuga. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
 • Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
 • Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
 • Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures. Samuti saab toote kohta lisainfot küsida e-maili (info@arxcar.ee) kaudu.
Tellimuse vormistamine
 • Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud toode/tooted ostukorvi.
 • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.
 • Seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse tasu suurus, mille saab tasuda arve alusel, mis saadetakse vastavalt tellimusele kliendi e-mailile, mis märgiti tellimuse esitamisel.
 • Leping jõustub alates tasumisele kuuluva arve summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
 • Veebipoe laoseisu ei kuvata reaalajas ja seetõttu võib see erineda tegelikkusest.
 • Kui Veebipoes pole piisavas koguses tooteid siis antakse kliendile sellest viivitamatult teada. Samuti täpsustakse tellijaga järeltellimuse täitmise aeg.
 • Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
Kohaletoimetamine
 • Kaupu saadetakse kõikidesse EU Liidu liikmesriikidesse.
 • Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
 • Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 3-14 kalendripäeva jooksul.
 • Kliendil on võimalus tulla ka kaubale järele Veebipoe kontorisse aadressil Mauri tee 3-3 Pärnu esmaspäevast reedeni 9:00-17:00.
 • Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

 • Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul
 • 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
 • Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Antud nõudeid on ARX Car OÜ-l õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toote tagastamisest.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemiseavaldus, mille vormi leiab siit. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
 • Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
 • Kaup tuleb tagastada aadressile Mauri tee 3-3 Pärnu 88317 või Pärnu Maksimarketi pakiautomaati. Telefoninumber tagastuseks on +372 5624 8216.
 • Toode tuleb tagastada ARX Car OÜ-le originaalpakendis ja kasutamata kujul (võib olla avamistunnustega aga mitte rikutud, kasutatud või pakend üle teibitud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.
 • Enne toote vastuvõtmist on Ostjal soovitatav toote pakend üle vaadata ja väliste vigastuste korral toodet mitte vastu võtta.
 • Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
 • Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva toote/tooted tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on toote/tooted tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

 • Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba toote üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
 • Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@arxcar.ee või helistada telefonil: +372 5624 8216.
 • Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
 • ARX Car OÜ ei vastuta kindlasti puuduste eest, mis tekkisid: Ostja süülise või hooletu tegevuse tagajärjel toote mittesihipärase või mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel; toote mittenõuetekohase hoiustamise tagajärjel; toote loomulikul füüsilisel kulumisel tavapärase kasutamise korral; toote loomulikul füüsilisel kulumisel ebatavaliselt lühikese kasutusperioodi jooksul, kui toodet on kulutatud tunduvalt suurema intensiivsusega, kui tavapäraselt Ostjalt võib mõistlikult eeldada; Toote mittenõuetekohase paigaldamise ja seadistamise tagajärjel juhul, kui Toode paigaldati töökojas, kus puudusid Toote paigalduseks sobivad töövahendid või toode paigaldati isiku poolt, kes ei omanud Toote paigalduseks piisavalt teadmisi või vastavat kvalifikatsiooni; puudliku hooldamise tagajärjel; liiklusõnnetuse tagajärjel; treeningutel, autovõistlustel, võidusõitudel, maastikualadel sõitmisel või muul sarnasel juhul; toote kasutamisel tootja tehnilistest spetsifikatsioonist keerukamas keskkonnas (mh liigse tolmu, liiga kõrge või madala temperatuuri, niiskuse, vähese või liigse määrdeaine tõttu).
 • ARX Car OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid toote remontimine on võimalik, siis on Ostjal võimalus tellida tasuline remont.
 • Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tasub ekspertiisi tasu Ostja kui ARX Car OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tasub Ostjal ekspertiisi tasu kui tootel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
 • Kui Ostja ei nõustu ARX Car OÜ seisukohaga, tuleb Ostjal tõendada seda, et: tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega); puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel.
 • Kui ARX Car OÜ asendab puudusega toote uue tootega, võib ta nõuda Ostjalt puudusega toote tagastamist.
 • Kui ekspertiisi tulemusel või muul viisil ilmneb, et ARX Car OÜ ei vastuta toote puuduse eest, ei ole ARX Car OÜ kohustatud toodet asendama, parandama ega kahju hüvitama.
 • Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 • Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.
 • Pretensioonide esitamise aluseks ja hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et toode on ostetud ARX Car OÜ poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib ARX Car OÜ probleemi lahendamata jätta.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 • Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
 • Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
 • Ostja nõustub käesolevate müügitingimustega nõustudes ka võimalusega saada tellimusvormile sisestatud e-mailile otsepostitust, reklaami.
 • Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel.

Vaidluste lahendamine

 • Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@arxcar.ee või helistada telefonil +372 5624 8216.
 • Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 • Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.