Guarantee Terms

GARANTII TINGIMUSED
Garantiilise toote tagastamiseks tuleb täita garantii vorm, mille leiad siit.

1. GARANTII EI KEHTI JUHUL, KUI:
1.1. Sõiduk on peale Toote paigaldamist sattunud õnnetusse või kui Toodet on
muudetud või rikutud.
1.2. Puudused on tekkinud vale kasutamise, ümberehituse, halva või ebapiisava
hoolduse tagajärjel. Puudused on tekkinud kasutusjuhendis esitatud juhiste
eiramise tagajärjel. Toodet on Ostja poolt parandatud/remonditud või mida on
omavoliliselt muudetud.
1.3. Toode on rendile antud.
1.4. Garantii ei kehti Toodetele, mis on paigaldatud sõidukitele, mida kasutatakse
motospordis, ekstreemsetes oludes või ärilisel otstarbel (seda on kasutatud
taksos, operatiivsõidukis või spordiüritustel).
1.5. Kui Ostjal ei ole võimalik esitada ostu tõendavat dokumenti (Müügiarvet),
paigaldust tõendavat dokumenti ja täidetud Garantiilehte.
1.6. Garantii ei hõlma normaalset kulumist, kriimustusi ega mehaanilisi vigastusi,
mis ei mõjuta Kauba täisväärtuslikku toimimist.
1.7. Sõiduki kütusevarustussüsteemi ja heitgaaside eraldussüsteemi kahjustused on
tekkinud ebakvaliteetse kütuse kasutamise tagajärjel (sealhulgas saastumise,
etüülbensiini või hooajale sobimatu kütuse kasutamise või kütuselisandi
kasutamise tõttu).
1.8. Kui pidurites on ebaharilik müra, vilin vms. muu kõrvalheli.
1.9. Kui on tekkinud välised kahjustused, mis ei ole seotud Toote normaalse
kasutamisega.
1.10. Garantii ei kehti õlide, määrdeainete, tehnovedelike, isolatsioonimaterjalide,
lampide ega kaitsmete ja muude sarnaste Toodete kohta.